बजार


वर्षौंको मार्केटिङ वर्षा र ग्राहक पहिचान घर र विदेशमा पछि, हाम्रा मुख्य बजारहरू उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप, दक्षिणपूर्व एशिया, मध्य एशिया, अफ्रिका, आदि हुन्।

1 उत्तर अमेरिका 30%

2 युरोप 30 %

3 दक्षिण अमेरिका 10%

4 पूर्वी एशिया 10%

५ मध्य पूर्व १०%

6 अफ्रिका 5%

7 दक्षिण पूर्व एशिया 5%